Kávé, pálinka, cigaretta, szél

“Kávé, pálinka, cigaretta, szél:
a kedvek és a nedvek frissen áramlanak.
»Az ember« még
csupa tettvágy, csupa jóakarat.
Merő hasznosulhatnék.”

(Petri György)